2237

برگزاری کنفرانس های علمی شامل خدمات ایجاد وب سایت کنفرانس و مدیریت کنفرانس از ابتدا تا پس از برگزاری، نمایندگی انجمن ها و نهادهای علمی معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت.

خدمات قابل ارائه توسط تیم ما

خدمات ایجاد وب سایت کنفرانس

ایجاد یک وب سایت جامع و کامل با هدف تسریع فرآیندهای کنفرانس

مدیریت کنفرانس

مدیریت کنفرانس از ابتدا تا پس از برگزاری، با ارائه ی تمامی خدمات رفاهی و جانبی

نمایندگی انجمن ها و نهادهای علمی

نمایندگی انجمن ها و نهادهای علمی معتبر داخلی و خارجی در زمینه مدیریت

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com