2235

مشاوره مدیریت یک خدمت بسیار حساس و سودمند است که به مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها کمک می کند تا مواردی را که شاید به دلیل نگاه درونی به سازمان متوجه آن نشده اند و یا تجربه گذار از مشکلی را نداشته اند به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و راه کاری با توجه به شرایط سازمان و مشتریان خود دریافت نمایند.

خدمات قابل ارائه توسط تیم ما

مدیریت راهبردی

یک فرایند دایمی است که کسب و کار و صنعت‌هایی را که شرکت در آنها وارد شده است؛ رقیبان موجود و احتمالی؛ و توصیف راهبردها و تعیین نحوه پیاده سازی آن ها را ارزیابی و کنترل می‌کند.

تحول سازمانی

نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می دهد.

عارضه یابی

انجام فعالیت عارضه یابی به عنوان گام اولیه در تعریف اقدامات لازم برای توسعه ظرفیت مدیریت و نظام های مدیریتی و اصلاح عملکرد سازمان، فعالیتی بسیار ضروری و گامی از یک پروژه استراتژیک در سازمان است.

مدیریت عملکرد

شامل فعالیت هایی است که رسیدن به اهداف به صورت موثر و مداوم و با شیوه ای کارآمد را فراهم می کند. که می تواند بر عملکرد یک سازمان، ساختمان، کارمندان و یا حتی روند تولید یک محصول یا خدمت رسانی یا … متمرکز شود.

اصلاح ساختار و مهندسی مجدد

یعنی دگرگون سازی، دگرگونی در ذهن، طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرایندها و پردازش‌ها، در ساختار و سازماندهی، و در روش استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها است.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستمی یکپارچه متشکل از کاربر و ماشین است که اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات و تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند

ارزیابی فرهنگ سازمانی

فرهنگ و هنجارهای آن، زیربنای نرم افزاری هر سازمانی تلقی می شود لذا شناسایی و ارزیابی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند

  شركت تست عضو شورای شركتهای مشاوره و پژوهشی وزارت نیرو با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص فعالیت خود را در زمینه مشاوره و ارائه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر پروژه های ایستگاهها و خطوط فوق توزیع و انتقال و پروژه های تولید و توزیع صنعت برق و صنایع وابسته از سال 1370 آغاز نموده است.

  آدرس:

  شیراز، خیابان تست - کوچه 72 - پلاک 92 - ساختمان لاندا

  شماره تماس:

  001234656789

  ایمیل:

  info@company.com